AIR SISA

waste

Air sisa daripada sumber perbandaran yang diketahui umum sebagai kumbahan. Ia biasanya ditanggung dari isi rumah dan industri melalui pembetung untuk dirawat di loji rawatan efluen. Pengurusan air sisa adalah amat penting untuk kesihatan awam dan sokongan daripada masyarakat yang berfungsi. Pengurusan air bersepadu termasuk langkah-langkah penggunaan semula air selepas penapisan industri. Kelebihan utama penggunaan semula air sisa adalah kecekapan pengunaan sumber dan sebagai langkah menangani kekurangan bekalan air.

Kitar semula air sisa

Pengeluaran air bersih dari air sisa sumber perbandaran adalah penyelesaian jangka panjang yang mampan di kawasan di dunia yang mengalami kekurangan air. Ia mempunyai kelebihan yang lebih murah daripada penyahgaraman air laut. Kemarau adalah satu sebab utama bagi penambakan air di Eropah Selatan. Air sisa yang telah dirawat di loji rawatan efluen boleh digunakan untuk tujuan bukan untuk minuman dan pengairan. Ini memerlukan air tebus semula untuk dirawat ke tahap di mana ia boleh digunakan dengan selamat dalam bidang pertanian dan industri.

Sebagai contoh, industri kertas dan pulpa menggunakan air banyak tetapi tidak mempunyai keperluan yang sama untuk kualiti air input. Tambahan pula, air di dalam industri ini boleh digunakan semula beberapa kali dalam proses itu sendiri, ini menjadi satu lagi contoh kitar semula air sisa.

Pembasmian kuman air

Pembasmian mempunyai kesan pengurangan ketara bilangan mikroorganisma uni-sel di dalam air. Oleh kerana kebanyakan sisa air yang dikeluarkan ke dalam alam sekitar di kitar semula kemudian sebagai air minuman dan mandian, pembasmian kuman adalah amat penting untuk kesihatan awam, dan juga kepada ekosistem yang terkesan oleh air tersebut.

Kaedah pembasmian kuman mesti disesuaikan dengan kualiti dan keadaan kekeruhan air. Pembasmian kuman air dengan tahap kekeruhan yang tinggi akan mempunyai tahap kejayaan yang lebih rendah (diukur dalam penghapusan berjaya patogen) kerana kewujudan zarah yang memberikan air penampilan keruh juga berfungsi melindungi mikro organisma daripada agen pembasmian kuman. Kesan ini semakin buruk jika masa sentuhan rendah. Pra-penapisan adalah langkah yang memberikan kejayaan yang lebih besar untuk pembasmian kuman dengan menggunakan teknologi rawatan air seperti cahaya ultra-ungu, ozon, klorin dan natrium hipoklorit. Selepas melalui pelbagai proses pembasmian kuman, air yang dirawat boleh menyertai semula kitaran air, biasanya melalui tadahan air terdekat, atau digunakan untuk tujuan pertanian.