PERBANDARAN

city

Apabila ia berkaitan kepada pembekalan dan penggunaan semula air, Loji Rawatan Air Perbandaran memainkan peranan yang penting. Terdapat banyak cabaran untuk rawatan air perbandaran, tetapi rawatan itu adalah satu langkah penting dalam pelbagai proses yang membentuk kitaran air. Rawatan ini perlu memenuhi syarat-syarat untuk menjamin tahap kualiti air yang cukup tinggi. Ini adalah untuk membolehkan penggunaan lebih luas lagi dan mengurangkan kesan air tidak di rawat  terhadap alam sekitar.Air perindustrian juga boleh di kitar semula untuk pelbagai aplikasi.

Air yang diguna semula biasanya ke arah tujuan bukan untuk diminum. Ini boleh terdiri daripada pengairan tanaman atau untuk curahan tandas dalam kegunaan domestik. Namun, tujuan ini memerlukan rawatan betul air sisa asal. Dalam kes-kes yang jarang berlaku, air sisa perbandaran boleh digunakan lagi secara langsung sebagai air minuman selepas rawatan. Walau bagaimanapun, ini memerlukan teknologi-teknologi rawatan yang banyak supaya air yang paling terawat digunakan semula secara tidak langsung.

Loji Rawatan Kumbahan

Loji rawatan datang dalam pelbagai reka bentuk. Loji Rawatan Hibrid mempunyai keupayaan untuk menggabungkan beberapa peringkat rawatan ke satu peringkat dan amat berdaya maju di mana kekurangan populasi memerlukan rawatan hanya sedikit air sisa. Sama ada loji hibrid tradisional atau moden, jenis-jenis proses rawatan direka untuk meniru banyak proses yang berlaku secara semula jadi dalam alam sekitar.

Teknologi Rawatan Air

Kaedah yang digunakan untuk merawat air mungkin berbeza-beza mengikut keperluan untuk kualiti dan pengunaan air kitar semula yang dimaksudkan. Rawatan sekunder (biologi), diikuti oleh rawatan tertiari (fizikal dan kimia) dalam proses penapisan industri mungkin mencukupi dalam banyak kes. Walau bagaimanapun, jika air diperlukan untuk tujuan minuman maka ia adalah perkara biasa untuk menambah kaedah penapisan membran untuk memastikan penghapusan semua ion yang tidak diingini. Penapisan membran termasuk kaedah seperti osmosis songsang, ultraturasan dan nanofiltration.

Dalam usaha untuk memungkinkan air di kitar semula, rawatan air mesti memenuhi standard kualiti yang sangat ketat. Kesihatan  awam dan lain-lain kebimbangan, seperti penjagaan alam sekitar merupakan pemacu di belakang ini. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kriteria tentang bagaimana piawaian tercapai. Penjimatan tenaga dan pengurangan CO 2 mesti seimbang dengan keperluan untuk menyediakan air yang selamat untuk pelbagai aplikasi. Hasilnya , rawatan air diselaraskan untuk memberikan jumlah rawatan yang tepat , bergantung kepada aplikasi air terawat yang dikehendaki.